بهار ۹۳

۰

پست شده در : ۰۶-فروردین-۱۳۹۳ | توسط : مخمل | در دسته : Uncategorized

بهار ۹۳
یک
اول بگویم بهار مبارک. روز نو مبارک. روزی نو مبارک!
سال اسب و اسبی دویدن هم مبارک. شاید هم اسب سواری مبارک. کسی چه می‌داند!
دو
می‌دانم بهاریه ننوشتم. یک مختصر ملو یک گوشه یک چیزهایی گفتم. مخلص کلام می‌خواهم امسال دوباره بخندم. جلوی هرکس که جلوی خندیدنم را بگیرد و یا دلیلی باشد برا آویزان شدن لب‌هایم می‌ایستم. محکم می‌ایستم. مشت می‌زنم اصلن! گوشه لب‌هایم از آویزانی درد گرفته. طاقت بیشتر آویزان ماندنشان را ندارم!
سه
همچین از اول این سال یک جور عجیب و غریبی از دنیا فاصله دارم که باورم نمی‌شود. اصلن نمیدانم چه خبراز کجا. حالش را هم ندارم که بفهمم چه خبر از کجا. توی همه چیز این شکلی شده‌ام‌ها! جسته و گریخته مثلن می‌شنوم اوکراین… بعد می‌گذرم. سبک طورمیگذرم انگار مثلن گفته چه ابری. هواپیمای مسافربری… بقیه را نمی‌شنوم… عروسی. نمی‌دانم کی و کجا! می‌گویم خوش باشند. حال خجسته خوبیست. باید با همین فرمان بروم جلو! اساینمنت فتو وویس شده اساینمنت مورد علاقه‌ام. چیزهایی که من دوست دارم زود تمام می‌شوند! فقط یک هفته وقت داریم بابتش. خب… همین را باید چسبید.

یک

اول بگویم بهار مبارک. روز نو مبارک. روزی نو مبارک! سال اسب و اسبی دویدن هم مبارک. شاید هم اسب سواری مبارک. کسی چه می‌داند!
از خرق عادتهای امسال همین بس که  سال تحویل سر کار باشم . تبریک عید نفرستادم  و جز با پدر مادر آن هم دو روز بهد از عید با هیچ کس دیگری حرف نزده ام! بگذاریم پای بهار نکوی امسال با این همه شلوغیش!

دو

بهاریه درست حسابی هم ننوشتم. یک مختصر ملو یک گوشه یک چیزهایی گفتم. مخلص کلام می‌خواهم امسال دوباره بخندم. جلوی هرکس که جلوی خندیدنم را بگیرد و یا دلیلی باشد برای آویزان شدن لب‌هایم می‌ایستم. محکم می‌ایستم. مشت می‌زنم اصلن! گوشه لب‌هایم از آویزانی درد گرفته. طاقت بیشتر آویزان ماندنشان را ندارم!

سه

همچین از اول این سال یک جور عجیب و غریبی از دنیا فاصله دارم که باورم نمی‌شود. اصلن نمیدانم چه خبراز کجا. حالش را هم ندارم که بفهمم چه خبر از کجا. توی همه چیز این شکلی شده‌ام‌ها! جسته و گریخته مثلن می‌شنوم اوکراین… بعد می‌گذرم. سبک طورمیگذرم انگار مثلن گفته چه ابری. هواپیمای مسافربری… بقیه را نمی‌شنوم… عروسی. نمی‌دانم کی و کجا! می‌گویم خوش باشند. حال خجسته خوبیست. باید با همین فرمان بروم جلو! اساینمنت فتو وویس شده اساینمنت مورد علاقه‌ام. چیزهایی که من دوست دارم زود تمام می‌شوند! فقط یک هفته وقت داریم بابتش. خب… همین را باید چسبید.

نوشتن دیدگاه